top of page

MEDISINSK ANSVARLIG LEGE

ANSVAR VED BRUK AV MEDIKAMENTER

Medisinsk ansvarlig lege Riikka Berg-Bederesen fører tilsyn  med klinikken og står ansvarlig for at klinikken innehar rett kompetanse i valg av ultralydveilede prosedyrer med medikamentbruk. Ansvarlig lege bekrefterat rett behandling kan ytes ved eventuelle komplikasjoner og bivirkninger, også om det oppstår anafylaktisk sjokk. Ansvarsforhold er meldt inn til NPE.

 

Vi har kort ventetid på ultralydundersøkelser og injeksjonsbehandling. Les mer om injeksjonsbehandling her

MEDIKAMENTBRUK OG KANYLEBEHANDLING

Reseptbelagte medikamenter som benyttes ved injeksjonsbehandling er kortison og lokalanestesi. Disse medikamentene er foreskrevet av ansvarlig lege Riikka Berg-Pedersen. I tillegg til kortison setter vi hyaluron, saltvann og utfører aspireringsprosedyrer. 

All behandling med nålekanyler innebærer en viss risiko for infeksjoner men dette er meget sjeldent. Alle behandlinger med bruk av kanyle ved klinikken utføres med helt sterile prosedyrer.

 

BEHANDLINGSMETODER

bottom of page