top of page

DYNAMISK UNDERSØKELSE

En ultralyd undersøkelse er det eneste formen for undersøkelse som gir oss muligheten til å vurdere ledd, muskler, sener og andre strukturer under bevegelse. Dette kalles en dynamisk undersøkelse. Den store fordelen med dette er at man kan vurdere funksjonen i området og til de aktuelle strukturene. Metoden har ingen kontraindikasjoner og er egnet for blant annet pasienter som ikke kan gjennomføre MR-undersøkelser av grunner som klaustrofobi, metalimplantater, pacemaker med mer. Under ultralydundersøkelsen vil man oftest sammenligne med den friske siden for å vurdere om eventuelle funn er relevante eller ikke.

ULTRALYD OG REHABILITERING

Ultralyd kan også benyttes til å vurdere effekten av behandlingen. Etter en tid i behandlingsforløpet kan ultralyd avdekke om senen blir ”friskere” ved at den blir for eksempel blir ”slankere” og at innvekst av blodkar forsvinner. På den måten kan man identifisere om det er behov for endring av behandlingsmetoden, avhengig av om det er fremgang eller ikke.

Ultralyd kan også brukes rent funksjonelt. Det vil si at man for eksempel kan se hvordan muskler aktiveres eller ikke aktiviseres når man gjør ulike øvelser. Dette kan brukes i forbindelse med behandling av langvarige ryggplager, der ryggmuskulaturen ofte har nedsatt funksjon.

MUSKLER

Ultralyd egner seg godt for vurdering av muskulatur som kan vurderes meget detaljert. Ultralyd er velegnet til å lokalisere rupturer (avrivninger/strekk) og kan avgjøre om det er en delvis- eller totalruptur. Man kan også oppdage arrvev, kalkdannelser, blødninger, cyster med mer.

SENER

Ultralyd er meget godt egnet for vurdering av sener og har en stor fordel da strukturene kan undersøkes under bevegelse. Problemer som avrivninger, akutte irritasjoner eller langvarige endringer ser man oftest tydelig ved ultralyd. Ved seneplager ser man ofte små blodkar som vokser inn i senene, noe som avdekkes godt ved en ultralydundersøkelse

NERVER 

Nerver som ligger i klem eller nerveknuter som kan være årsak til smerter kan oppdages ved en ultralyd undersøkelse

 

LEDD OG LEDDBÅND

Ultralyd er oftest meget godt egnet til å se på leddets omkringliggende strukturer men har sin begrensning ved leddundersøkelser der man skal se inn i leddet. Ved skade på ledd vil det ofte ligge væske rundt leddet som synes godt på ultralyd. Uregelmessige leddflater og enkelte brudd samt endringer i brusk kan delvis vurderes. Båndstrukturer rundt ledd kan oftest vurderes meget godt.

Vi har kort ventetid på undersøkelsen.

Undersøkelsen bidrar til en mer nøyaktig diagnose noe som er viktig for et optimalt behandlingsopplegg.

BEGRENSNINGER

Patologi i benstrukturer og inne i ledd kan ikke visualiseres på ultralyd.

Om en struktur ikke kan fremstilles optimalt eller man har mistanke om en annen underliggende årsak til en plage henvises du videre til røntgen, CT eller MR.

DIAGNOSTISK ULTRALYD

HVA ER DIAGNOSTISK ULTRALYD?

En ultralydundersøkelse foregår ved at terapeuten holder og beveger en probe over stedet som skal undersøkes. Proben sender lydbølger inn i vevet som treffer muskler, sener, bein væske osv. Hver hvevstype sender tilbake en ekko som fanges opp av proben. Dette gir et meget bilde på skjermen som terapeuten kan tolke. En undersøkelse med ultralyd er helt smertefri, man blir ikke utsatt for stråler og er derfor svært pasientvennlig. Diagnostisk ultralyd gir, sammen med en god klinisk undersøkelse, muligheten til å stille en mer nøyaktig diagnose ved en rekke tilstander.

HVA KAN MAN SE PÅ ULTRALYD

Diagnostisk ultralyd gir en meget god detaljoppløsning og egner seg godt til å diagnostisere:

  • Skader i muskler som for eksempel rupturer (strekkskader), blødninger eller hevelser

  • Seneskader eller senebetennelser (tendinopatier, man ser ofte fortykkede sener og irriterte sener)

  • Kalkdannelser i muskler eller sener

  • Skader på leddbånd (ligamenter rupturer),

  • Skader rundt ledd, f.eksempel leddkapselskader eller leddkapselirritasjoner

  • Slimposeirritasjoner (bursit)

BEHANDLINGSMETODER

Diagnostisk u fort.
bottom of page